Οι Υπηρεσίες Μας

Πρόθεση της επιχείρησης είναι να εκσυγχρονίζει τον εξοπλισμό και τις εσωτερικές διαδικασίες της, με σκοπό το καλύτερο αποτέλεσμα στα προϊόντα της και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.
View all
View

CNC Κατεργασίες

CNC κατεργασίες 4 αξόνων, χρησιμοποιώντας κάθετο κέντρο κατεργασίας και τόρνους της DMG MORI και της Doosan Infracore

View

Ανάλυση σιδηρούχων μετάλλων

Πραγματοποιούμε αναλύσεις σιδηρούχων μετάλλων με εργαστηριακό φασματογράφο της SPECTRO ταυτοποιώντας το υλικό του δείγματος προς κατασκευή  

View

Θερμικές Κατεργασίες

Διαθέτουμε φούρνους εμβάπτισης της Durferrit πραγματοποιώντας διαδικασίες ενανθράκωσης και σκλήρυνσης χαλύβων

Οι Κατασκευές Μας

Χρησιμοποιώντας εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και την τεχνογνωσία μας, κατασκευάζουμε ότι επιθυμείτε και σε οποιαδήποτε ποσότητα.

Ενδεικτικά σας παραθέτουμε κάποιες κατασκευές μας.

View all
View

Ταινία μεταφοράς 1

Ταινία μεταφοράς 1